Teckenspråkstolka ditt scenkonstarrangemang - hur då?

Vill du göra ditt scenkonstarrangemang tillgängligt för den döva och teckenspråkiga publiken? Riksteatern Crea, Sveriges enda teckenspråkiga scenkonstproducent, bjuder in till ett samtal om teckenspråkstolkad scenkonst.

Dagens utbud av teckenspråkig scenkonst är förkrossande tunt. Genom att anlita teckenspråkstolkar kan ett större utbud göras tillgängligt för den döva och teckenspråkiga publiken. Men vad behöver man tänka på? Kan man tolka vad som helst? Hur får man tag på tolkar? Och vad upplever egentligen den döva publiken som får ta del av scenkonst via tolk? Allt detta och mer därtill får du svar på i detta samtal där du även får möjlighet att ställa dina frågor.

Arrangör: Riksteatern Crea

Plats: Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 10:30 – 11:00

Klara Svensson

teckenspråkstolk

Jenny Sandström

teckenspråkstolk

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev