Vad är roten till kulturföraktet?

Förra året under Folk och Kultur inledde vi samtalet om fin- och fulkultur. Nu höjer vi blicken och tar ett strukturanalytiskt perspektiv på frågorna.

Vem kan bestämma vad som är kultur och vem vet vad som är bra konst? Vilka strukturer och maktordningar finns i kulturlivet och hur påverkar dessa det fria uttrycket? Vilken inverkan har idén om den konstnärliga kvaliteten och hur relaterar det till principen om armlängds avstånd samt de nationella kulturpolitiska målen? Vad händer när praktik inte följer policy och vilka effekter får det här på kulturlivets infrastrukturer? Hur föds och göds kulturförakt?

Välkommen till en programpunkt där vi utmanar perspektiven och söker efter roten till kulturföraktet tillsammans med en panel.

Arrangör: Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar

Plats: C-hallen, Munktellmuseet

Tid: Torsdag 09:00 – 10:00

Andreas Wandegren

ordförande SUB - Riksförbundet För Subkultur

Andreas Wandegren har varit aktiv i föreningslivet sedan tidiga tonåren och är sedan 2016 förbundsordförande för SUB - Riksförbundet För Subkultur. Han är utöver det musiker med många släppta skivor i ryggen.

Andreas brinner för kulturpolitik och inkluderingsfrågor och är särskilt intresserad av underground- och subkulturer.

Jesper Westermark

samtalsledare, verksamhetsutvecklare Kontaktnätet

Jesper Westermark arbetar med Kontaktnätets föreningar kring konserter, stödansökningar och mycket annat - egentligen allt som rör en kulturförenings lokala ekosystem.
Kulturpolitiskt påverkansarbete för att lyfta de ideellt organiserade är något av en hjärtfråga och  ett sammanhang där han gärna höjer rösten; för ett starkt och levande kulturliv på demokratiska villkor.

Jesper Westermark är även ledamot i Ax - Kulturorganisationer i Samverkan.

Niklas Carlsson

verksamhetsutvecklare Kontaktnätet

Representant för Kontaktnätet utöver det musiker, arrangör och mångsysslare inom kulturområdet.

Jonathan Björk

musikproducent Populärmusik VGR

Jonathan arbetar som populärmusikproducent på Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalands Regionen som en del av den regionala musiken. I arbetet ingår att främja och stödja befintliga aktörer inom musiklivets ekosystem och bidra till en starkare infrastruktur.

Susanna Dahlberg

vd Riksteatern

Susanna är vd för Riksteatern och ordförande för Musikalliansen.

Susanna Dahlberg hörs ofta i frågor om armlängds avstånd och på ämnet har hon författat masteruppsatsen What's the length of an arm.

Madde Lundberg

kulturentreprenör/Musiker

Madde Lundberg driver företaget "Studio Maddez" och är ordförande i Kulturföreningen Queenommunication i Norrbotten, där kultur på landsbygden ligger i fokus. Madde brinner för jämställdhetsfrågor och driver projektet "Jag äger" för att öka antalet kvinnor och ickemän på musikscenen.

Po Tidholm

journalist, författare

Po Tidholm är journalist och författare, bosatt i Hälsingland. Sedan tidigt nittiotal har han skrivit, pratat och gjort radio och tv. Fokus har legat på kultur, musik, samhällsfrågor och regionalpolitik, och då särskilt i norra Sverige. Han har skrivit storsäljaren ”Norrland”, gjort SVT-serien ”Resten av Sverige”, är medlem i P1:s ”Spanarna" och sitter i styrelsen för Statens Kulturråd.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev