Hotet mot folkbildningen – hur drabbas kulturlivet av den massiva nedskärningen?

Fotograf: Mattias Pettersson

Folkbildningen ger människor möjlighet till delaktighet, fördjupande samtal, livslångt lärande och en mångfald av kulturupplevelser.

För ideella krafter inom områden som scenkonst, slöjd, hantverk, kulturarv, bildkonst, foto, film, spelkultur och mycket mer  fungerar studieförbunden som en stödstruktur och möjliggörare. Genom att bygga på principen om fri och frivillig utbildning, utvecklas verksamheter som ger människor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, skapa gemenskap och bygga sociala sammanhang som är viktiga för vår demokrati.

Men nu står Sveriges studieförbund inför en historisk nedskärning av statliga bidrag med 500 miljoner kronor över tre år. Vad ligger bakom detta beslut, och vilka konsekvenser kommer det att få?

I det här samtalet får vi möta representanter från kultursektorn, folkbildningen och de politiska partier som står bakom budgeten.


(Bild från Moderna Operans projekt Eskilstuna Sommaropera genomförts med stöd av Ideell kulturallians.) 

Arrangör: Ideell kulturallians

Plats: C-hallen, Munktellmuseet

Tid: Torsdag 10:15 – 11:00

David Samuelsson

generalsekreterare på Studieförbunden och 2:a vice ordförande Ideell kulturallians

Gunnar Danielsson

generalsekreterare Folkuniversitetet och ordförande Studieförbunden

Susanna Dahlberg

vd Riksteatern, ledamot Ideell kulturallians styrelse

Roland Utbult (KD)

ledamot kulturutskottet, Sveriges riksdag

Gunilla Kindstrand

moderator

Erfaren kulturjournalist med stort intresse för kulturpolitik. Har bland annat arbetat som chefredaktör, kulturchef och programledare på SVT.

Jonas Andersson (SD)

ledamot kulturutskottet, Sveriges riksdag

Kristina Axén Olin (M)

ledamot kulturutskottet, Sveriges riksdag

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev