Offentlig konst – handbok för kommunala beställare

Välkommen till release för Offentlig konst - Handboken för kommunala beställare, publicerad av Jönköpings kommun, Statens konstråd och ArtPlatform.

När konsten och konstnärer tas in i arbetet med våra gemensamma miljöer händer något med platsen. Om konstkompetens anlitas tidigt i exempelvis plan-och byggprocesser, kan den bidra till en mera hållbar utveckling av hela projektet och av den aktuella platsen. De senaste åren har det offentliga konstfältet expanderat. Det har ökat behovet av kunskapsdelning och vägledning.

Offentlig konst – handbok för kommunala beställare har ett brett anslag. Tanken är att den ska kunna användas av alla de som berörs när kommuner arbetar med offentlig konst och att den som läser boken ska få mer kunskap om den offentliga konsten och om konstnärers processer.

Boken utgår från platsspecifika konstnärliga uppdrag och fokuserar på hur offentlig konst kan skapas genom hållbara processer där konstnärer, beställare och den som ansvar för arbetet med offentlig konst på en kommun arbetar tillsammans.

Arrangör: Artplatform AB, Statens konstråd och Jönköpings kommun

Plats: C-hallen, Munktellmuseet

Tid: Torsdag 15:45 – 16:45

Lotta Mossum

konstenhetschef

Åsa-Viktoria Wihlborg

vd ArtPlatform AB

Filip Zezovski Lind

kulturchef Jönköpings kommun


 

Molly Sjögren

redaktör ArtPlatform

moderator

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev