Biblioteken som demokratisk arena - vilken roll kan kulturtidskrifterna spela?

Kulturtidskrifterna har beskrivits som den mest genomsläppliga delen av det litterära kretsloppet. Här tillåts många pröva sin tankar och här kan en bredare introduktion erbjudas för den som är ny på ett område, som läsare eller i ett land. I likhet med biblioteken är tidskrifterna också en arena där vitt skilda synsätt får mötas och ställas mot varandra. På vilket sätt kan kulturtidskrifterna vara ett redskap för biblioteken i ett pågående demokratiarbete och samtalen kring komplexa frågor? Hur kan aktörerna arbeta tillsammans med mål kring läsfrämjande och att nya läsare hittar in på såväl bibliotek som till de världar som kulturtidskrifterna erbjuder.

Arrangör: Nätverkstan

Plats: Danssalen, Scenkonst Sörmland

Tid: Torsdag 10:00 – 10:30

Jenny Aschenbrenner

moderator

Redaktör för tidskriften Med andra ord och frilansande kulturjournalist.

Tommy Bildström

bibliotekschef Nordmalings kommun och biblioteksdebattör

Bibliotekschef i Nordmalings kommun och bibliteksdebattör.

Maria Felle

verksamhetsledare Nätverkstan Kulturtidskrifter

Verksamhetsledare på Nätverkstan Kulturtidskrifter.

Kajsa Lunde

biblioteksutvecklare Västra Götalandsregionen

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev