Hur kan vi stärka de kulturella och kreativa näringarna med kooperation som verktyg?

Fotograf: Kerstin Stickler (Konst1), Caroline Mattsson (Publik), övriga Pexels bild2, Unsplash bild3

Kooperativt entreprenörskap utgör en vital del i en hållbar, jämlik och demokratisk samhällsutveckling. I det här samtalet vill vi lyfta frågan om hur kooperativ utveckling kan stärka de kulturella och kreativa näringarna. Vi har bjudit in politiker och relevanta aktörer som får mötas kring sektorns behov och möjligheter med kooperation.

Under hösten 2023 har FNs generalförsamling uppmanat världens regeringar att satsa på kooperativ utveckling, motiverat med att kooperativa företag visat sig mer motståndskraftiga. I Sverige har kooperativ organisering visat på kreativa lösningar som svar på olika samhällsutmaningar i olika tider. Kooperativa lösningar som likaledes främjar den lokala demokratin, som inkluderar människor och bygger socialt kapital och attraktiva samhällen. Likaså spelar kooperativt entreprenörskap en viktig roll inom de kulturella och kreativa näringarna. Det är tillsammans många kan lyckas! 

Men under senare år har anslagen till kooperativ utveckling i Sverige radikalt minskat samtidigt som kreatörer, kultur- och samhällsentreprenörer söker hemvist i den kooperativa kontexten. 

Hur ska vi använda oss av kooperativ utveckling i framtiden och vad säger politiken?

Peter Ollén (M), riksdagsledamot, ledamot Kulturutskottet
Märta Bolzek (S), 1:e v ordförande Kultur- och fritidsnämnd Vingåker, ledamot i Region Sörmlands kultur, utbildning och fritidsverksamhet
Torun Boucher (V), Kultur- och äldreborgarråd Stockholms stad
Carl Forsberg (MP), 1:e vice ordförande i Västra Götalands regionen
Annika Lind (S), Regionpolitiker inom kultur och folkbildning, 2:v ordförande Västmanlands teater
Gordon Hahn, Verksamhetsledare Coompanion Sverige
Marita Öberg Molin, moderator, Coompanion Sverige

 

Arrangör: Coompanion Sverige

Plats: Danssalen, Scenkonst Sörmland

Tid: Torsdag 14:45 – 15:45

Gordon Hahn

ordförande Coompanion Sverige

Marita Öberg Molin

vice ordförande Coompanion Sverige

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev