Vad händer utanför ”komfortzonen"?

Forskare och musikskapare har mycket gemensamt i sin arbetsprocess. Genom ett nyfiket och samtidigt kritiskt prövande skapas grogrund för ny kunskap och nya konstnärliga uttryck. Vilka förutsättningar behövs för att stimulera kreativitet? Och varför är det så viktigt att gå utanför sin “comfort zone”? Tillsammans med publiken utforskar vi kreativitetens väsen och diskuterar hur man kan få inspiration att göra någonting helt nytt.

 

Arrangörer: Unga tankar om musik och Sveriges unga akademi

Plats: Eskilstuna folkhögskola, Eskilstuna folkhögskola

Tid: Fredag 09:00 – 09:45

Cecilia Vaz

musikproducent, artist, medlem UTOM

Max Låke

verksamhetsledare UTOM

Sverker Lundin

verkställande direktör SUA

Helena Bornholm

ansvarig utåtriktat verksamhet SUA

moderator

Sofia Lodén

docent i franska Stockholms universitet, ledamot i SUA

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev