Demokrati finns inte – vi gör den! Pop up!

Fotograf: Världskulturmuseerna

Demokratins tillbakagång är ett faktum i många länder i världen, så även i Sverige. Baserad på forskning gjord av det världsledande forskningsinstitutet V-dem (Varieties of Democracy vid Göteborgs universitet) och personliga berättelser från olika delar av världen har Världskulturmuseerna tagit fram en utställning som nu även går på turné i olika pop up-format. Syftet med projektet är att öka förståelsen för att demokrati kräver ett aktivt engagemang. Projektet är finansierat med stöd från Riksantikvarieämbetet och visar på framgångsrika sätt att samverka mellan forskningsinstitut, kulturarvsinstitutioner och civilsamhället. 

Efterfrågan på utställningen och dess pedagogiska läromaterial är hoppfullt. Världskulturmuseerna presenterar projektet och bjuder in till ett samtal om vad som kan vara effektiva metoder för att stärka och värna demokratin i tider då den allt oftare utmanas.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagit fram flera material om demokrati som kan vara hjälpmedel för att föra samtal med unga för att öka ungas engagemang i demokrati- och samhällsfrågor och visa på att deras engagemang är viktigt för samhällets utveckling både idag och i framtiden.

Arrangörer: Statens museer för världskultur och MUCF

Plats: Eskilstuna folkhögskola, Eskilstuna folkhögskola

Tid: Fredag 12:45 – 13:30

Mattias Kästel

museipedagog Världskulturmuseerna

Lena Nyberg

generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Ann Follin

överintendent Världskulturmuseerna

moderator

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev