Målkonflikt som möjlighet: lärande i norr där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi

Fotograf: Anders Houltz

Den gröna omställningen inom industrin är nödvändig för att klara utmaningarna i klimat­förändringens tidsålder. Den skapar också ny framtidstro och arbets­tillfällen på platser som länge brottats med svårigheter. Dagens ny­industrialisering kan jämföras med den stora industriella om­ställningen i Sverige vid 1900-talets början – den skapar nya möjligheter men också mål­konflikter mellan nytt och befintligt. Hur kan industriell och kultur­historisk hållbarhet samverka?

Projektet Målkonflikt som möjlighet söker svar på den frågan och testar former för att göra industri­arvet till en resurs i den gröna om­ställningen. Det Vinnova­finansierade tvär­vetenskapliga forsknings­projektet leds av Charlie Gullström på Sweco och genomförs i samarbete mellan Sweco, Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Centrum för Näringslivs­historia samt industri­företag och kommuner i Norrbotten och Dalarna.

Från Centrum för Näringslivs­historia medverkar Anders Houltz - som kommer till Folk & Kultur för att berätta mer om projektet och gärna hör om andras målkonflikter mellan då och nu.

Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Onsdag 16:30 – 17:15

Anders Houltz

forskningschef Centrum för Näringslivshistoria

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han doktorerade 2003 på en avhandling om Göteborgsutställningen 1923, ”Teknikens tempel”. Han har i flera år forskat och undervisat vid KTH:s avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och skrivit böcker och artiklar i olika sammanhang. Mycket av hans forskning har handlat om industrihistoria, kulturarv och museer

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev