Alla, Alltid, Överallt! – Breddat deltagande i svensk kulturpolitik.

Vad händer med det breddade deltagandet inom kulturpolitiken och hur påverkar det kulturlivet? Om ett kulturpolitiskt syfte är att bredda deltagandet hur ska då detta bli verklighet? Vad lärde vi oss om det breddade deltagandet under Folk och kultur 2023?

Om fler utövare, arrangörer, platser, konst- och kulturarter samt mer publik ska inkluderas – hur kan eller borde man arbeta? Är det frågan om att alla dessa faktorer ska betraktas och breddas – eller är det en smalare bredd frågan handlar om?

Hur fungerar det statliga arbetet för detta och hur samverkar det med eller normerar arbetet i regionerna och kommunerna?

 

Arrangör: Ax - Kulturorganisationer i samverkan

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 10:15 – 11:00

Jesper Westermark

ledamot Ax - Kulturorganisationer i Samverkan

Med en bakgrund i teater, spel och framför allt musik har Jesper ett brett kulturintresse och breda erfarenheter som utövare.
Jesper är en av många som uppskattar vikten av kulturutövande samt möjligheten av att ta del av en mångfald av konst- och kulturutrryck.

Alla människor har rätten att utöva och ta del av kultur, men låt oss se till att alla faktiskt har den genuina möjligheten.

Jesper är även verksamhetsutvecklare för Kontaktnätet.

Amanda Lind (MP)

ordförande Riksdagens kulturutskott

Robert Hannah (L)

vice ordförande Riksdagens kulturutskott

Hadrian Prett

ordförande Ax - Kulturorganisationer i Samverkan

Hadrian är musiker och har en bred erfarenhet av olika slags scenkonst. Ofta med nördighet i fokus, men alltid med höjd blick för olika slags kvaliteter och uttryck. Just nu studerar han på masterprogrammet på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han också arbetar.

Brinner särskilt för idellt organiserad verksamhet och har även ett stort intresse för kulturpolitik.

Paloma Halén Roman

generalsekreterare Ung Teaterscen

Paloma, generalsekreterare för Ung Teaterscen. Ung Teaterscen är barn och ungas röst i teatersverige. Det är ett ungdomsförbund som arbetar för att amatörteater och annan amatörscenkonst ska ha en självklar plats i allas liv.

Thuva Härdelin

verksamhetsledare Rikförbundet för Folkmusik och Dans

Thuva Härdelin är musiker, producent, pedagog och arrangör och arbetar till vardags som verksamhetsledare på Riksförbundet för Folkmusik och Dans.

Som folkmusiker känns Thuva igen som medlem i spelmansfamiljen Härdelin från Delsbo i Hälsingland där hon också är bokare och festivalansvarig för anrika Delsbostämman. Thuva är riksspelman och har hörts i olika konstellationer, tillsammans med sin far Thore Härdelin, i mångårigt samspel med ackordionisten Lelo Nika och många andra.
 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev