Gömma nyckel – om utlåsningseffekten i svensk kulturpolitik

Står den svenska kulturpolitiken för livskraftig utveckling och nyskapande? Eller hänger den med nöd och näppe med? Kanske den till och med stagnerar?

Begreppet inlåsningseffekt har på senare år använts för att beskriva att samma former, uttryck och organisationer fortsätter få stöd, vilket lämnar begränsade möjligheter för förnyelse i kulturlivet som inkluderar nya former, uttryck och organisationer. Inlåsningseffekt brukar dock avse en person låses fast vid ett arbete eller en bostad – inte att plats saknas för andra. Borde vi tala om en utlåsningseffekt som motverkar förnyelse i den svenska kulturpolitiken?

Välkommen till ett samtal om kulturpolitikens svårbeträdda trösklar, låsta dörrar och vart nycklarna kan tänkas vara gömda.

Arrangör: Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Fredag 09:00 – 10:00

Jesper Westermark

verksamhetsutvecklare Kontaktnätet

Jesper Westermark arbetar med Kontaktnätets föreningar kring konserter, stödansökningar och mycket annat - egentligen allt som rör en kulturförenings lokala ekosystem.
Kulturpolitiskt påverkansarbete för att lyfta de ideellt organiserade är något av en hjärtfråga och  ett sammanhang där han gärna höjer rösten; för ett starkt och levande kulturliv på demokratiska villkor.

Jesper Westermark är ledamot i Ax - Kulturorganisationer i Samverkan.

Niklas Carlsson

samtalsledare, verksamhetsutvecklare Kontaktnätet

Representant för Kontaktnätet utöver det musiker, arrangör och mångsysslare inom kulturområdet.

Hanna Schölander (L)

ordförande Driftnämnden Kultur och skola, Region Halland och ordförande kulturutskottet, Regionalsamverkan Sydsverige samt vice ordförande i Regional Musik i Sverige och sitter i Kulturlyftets styrelse som anordnar Folk och Kultur.

Hanna Schölander (L) är ordförande o Region Hallands kulturnämnd och även ordförande i kulturutskottet för Regionalsamverkan Sydsverige där ingår regionerna  (Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmars län, Jönköping och Skåne) 

De frågor som Hanna driver är kultur för barn och unga, konstnärlig frihet och kulturen som demokratisk arena. Hon anser att samverkan inom kulturen och med andra politikerområden är av största vikt för ett rikt kulturliv.

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

kulturpolitisk talesperson

Vasiliki är kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet och har suttit i riksdagens kulturutskott sedan 2017.

Amanda Lind (MP)

ordförande i Kulturutskottet

Peter Ollén (M)

riksdagsledamot

Riksdagsledamot från Skåne och Malmö och ledamot i
 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev