Ungas yttrandefrihet i Norden

Fotograf: Voksenåsen Kulturcenter

Många unga känner idag att det är svårt att uttrycka sig, säga sin åsikt och vara oense med varandra. I en rapport från Norge visar det sig att 1 av 3 unga inte vågar säga sin åsikt. I de nordiska länderna talas det om "cancel culture", "woke" och "anti-woke". Ett ämne som har utspelat sig på olika sätt i de nordiska länderna är till exempel koranbränning. De nordiska länderna är lika, men olika. Är yttranderummet något som är olika i de nordiske länderna? Vad kan vara orsakerna till att unga inte vågar säga sin åsikt? Hur kan politiker underlätta för att utöka och inte begränsa yttranderummet för nordisk ungdom? Upplever man yttranderummet olika i de nordiska länderna - och kan vi här lära oss något av varandra?

Voksenåsen Kultursenter har under ett år samlat åsikter som nordisk ungdom inte vågar säga högt. Totalt är det samlat över 500 åsikter genom närvaro på nordisk demokratifestival, men också genom Voksenåsens årliga arrangemang "Nordic Youth Conference for Democracy". I den här konversationen ska politiker i samtal med nordisk ungdom reflektera över hur samhället i större utsträckning kan underlätta för ungas uttryck i Norden.

 

Arrangör: Voksenåsen Kultursenter

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Fredag 11:15 – 12:00

Peter Ollén (M)

ledamot Riksdagens kulturutskott

Kerstin Hamnell

16 år

tidigare medlem av arbetsgruppen på Nordic Youth Con for Democracy

Isak Sörling

17 år

tidigare medlem av arbetsgruppen på Nordic Youth Con for Democracy

Andreas Magnusson

moderator

miljöaktivist, föreläsare, inspiratör som klimataktivistar + projektleder Climate Live Sweden

Lena Nyberg

generalsekreterare Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev