Kultur utan tak över huvudet

Anslagen urholkas av högre hyror och personalkostnader. De statliga kulturlokalerna lider av en lång underhållsskuld där renoveringskostnaderna läggs på hyresgästen. De regionala och lokala hyresvärdarna chockhöjer hyrorna. Hur ska kulturen uppnå de kulturpolitiska målen och tillgängliggöra kultur till medborgaren utan att ha råd med lokalhyror där de kan bedriva sin verksamhet?

Ett samtal om det ekonomiska läget och bristen på lokaler för kulturverksamheter i Sverige. 

Väskförbud på Lokomotivet – gäller denna programpunkt!
Inga väskor tillåts, varken i entrén eller salongen. Om du ska ta del av denna programpunkt är du välkommen att lämna in din väska i vår garderob i foajén på Stiga Sports Arena/Volvo Arena

Arrangörer: Svensk Scenkonst och Sveriges Museer

Plats: Lokomotivet, Lokomotivet

Tid: Torsdag 12:45 – 13:30

Lisa Månsson

överintendent Naturhistoriska Riksmuseet

Lisa Månsson är överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet sedan november 2021. Hon var dessförinnan museiverksamhetschef vid Naturhistoriska riksmuseet och har en bakgrund som museichef för Vasamuseet, tillika en forskarbakgrund från Karolinska institutet samt University of British Columbia. Hon har också varit t f vd för Tom Tits Experiment i Södertälje.

Olof Hermelin

museichef Östergötlands Museum

Olof Hermelin är sedan 2013 museichef för Östergötlands museum, som förra året utsågs till Årets museum. Han var tidigare biträdande museichef på Regionmuseet Skåne och innan dess arbetade han på Sörmlands museum, mestadels med ledningsfrågor. I botten är han arkeolog med inriktning mot historisk arkeologi, det vill säga perioden från vikingatid till industrialiseringen.

Gunnar Ardelius

generalsekreterare Sveriges Museer

Gunnar Ardelius är författare och sedan 2022 generalsekreterare för Sveriges Museer, branschorganisationen för museerna i Sverige. Vid sidan av sitt starka engagemang för kulturarvsfrågor har Gunnar gett ut fyra ungdomsromaner och en roman för vuxna. Han har varit nominerad till Augustpriset, Tidningen Vi:s litteraturpris och tilldelats debutantpriset Slangbellan. Han är också översättare och var tidigare ordförande för Författarförbundet.

Mikael Brännvall

vd Svensk Scenkonst

Mikael Brännvall är vd för Svensk Scenkonst sedan 2017. Han är även styrelseledamot i de tre scenkonstallianserna och Trygghetsrådet TRS samt ordförande i Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsstiftelse. Mikael Brännvall är jur. kand. och örlogskapten (reservofficer) i flottan. Tidigare har han bland annat varit vice vd vid Dramaten.

Fredrik Lindgren

vd Kungl. Operan

Fredrik Lindgren är vd för Kungliga Operan sedan juli 2022. Han arbetade tidigare på Kunskapsskolan i Sverige under 12 år, varav 9 år som vd. Innan dess hade han olika roller inom Investor AB och har under åren byggt upp ett brett nätverk inom offentligt finansierad verksamhet och inom svenskt näringsliv. Fredrik Lindgren är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har musikalisk skolning från Stockholms gosskör, Stockholms Musikgymnasium och Operastudio 67.

Lotta Lekvall

vd Folkteatern Göteborg

Lotta Lekvall är vd för Folkteatern i Göteborg sedan i juni 2015. Hon har tidigare haft en chefsbefattning på Nätverkstan Kultur, en fristående aktör som bedriver utbildning, genomför projekt och erbjuder rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn.

Alexander Ståhle

vd Spacescape

Alexander Ståhle har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm. I sin forskning har han utvecklat analysredskap för stadsbyggnad som sociotopkartan och Place Syntax Tool. På Spacescape har Alexander bland annat lett projekten Värdering av stadskvaliteter, Bostadspotential Stockholm, stadsbyggnadsstrategi för Nya Kiruna, och Nya Slussen. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling och har som VD och projektansvarig utvecklat Spacescape till en av Sveriges ledande stadsbyggnadskonsulter.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev