Resiliens och kulturens relevans i ett starkt civilt och militärt försvar.

Samhället står idag inför större prövningar än på mycket länge, med bl a klimatkris, oro och krig i omvärlden, och ekonomiska utmaningar inom såväl kultur som i stort sett alla områden. Det är nu, i tider av krig och kris, viktigare än någonsin att alla goda krafter i samhället hjälps åt för att stärka varandra och skapa motståndskraft och samhörighet. Ett starkt och resilient försvar kräver både personal, kompetens och utrustning, men även försvarsvilja, samhörighet och att många människor känner sig berörda och involverade. Hur kan vi lyfta fram kulturens relevans i ett starkt civilt och militärt försvar? Vilka lärdomar kan vi dra från bl a Ukraina? Välkomna till en fördjupad panel om kulturens relevans i ett resilient civilt och militärt försvar med bl a konteramiral Ewa Skoog Haslum, chef för Marinen, Sofia Wadensjö Karén, programdirektör Sveriges Radio samt Camilla Asp, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samtalet modereras av Noomi Hedlund.

Arrangörer: Kulturlyftet och Swedish Wind Power

Plats: Stora scenen, Volvo CE Arena

Tid: Lördag 13:30 – 14:30

Ewa Skoog Haslum

konteramiral, chef för Marinen

Sedan 1 februari 2020 är Ewa Skoog Haslum ledare i toppen av det Svenska Försvaret då hon utnämndes till marinchef och samtidigt blev hon befordrad till konteramiral. Hon är Sveriges enda kvinnliga Flottiljamiral. Eftet sjöofficersexamen 1990 befordrades hon 1995 till kapten och har haft befattningar som artilleriofficer, stidsledningsofficer för att därefter bli befordad till örlogskapten. 2010 examinderades hon från Försvarshögskolans chefsprogram och erhöll befordran till kommendörkapten. 2014 blev hon kommendör och chef för Fjärde sjöstridsflottiljen, och 2016 blev hon flottiljamiral och vidare och var 2017-2020 vice rektor på Försvarshögskolan, då hon även blev Sveriges första kvinnliga flaggman. Ewa Skoog Haslum invaldes som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 2018 och som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 2020. Skoog Haslum har tillägnats marschen Amiral Skoog Haslums marsch komponerad av Robin Wahl. År 2020 blev hon av Framtidsgalan nominerad och utsedd till "Årets Inspiratör" med motiveringen "Hon är en individ som banar nya vägar och inspirerar fler kvinnor till en karriär i Försvarsmakten. Ewa visar att en kvinna kan ta sig till toppen i en av de mest mansdominerade organisationerna”.

Sofia Wadensjö Karén

programdirektör Sveriges Radio

Sofia Wadensjö Karén tillträdde som programdirektör i februari 2023 och sitter också i Sveriges Radios företagsledning. Sofia kommer närmast från tjänsten som VD på Utbildningsradion. Sofia Wadensjö Karén har en bred och gedigen publicistisk bakgrund med erfarenhet från såväl dags- och kvällspress som tidskrifter och på senare år även radio och tv. Hon har genom åren innehaft flera ledande publicistiska roller, bland annat som featurechef på Aftonbladet, chefredaktör för Tidningen Vi och vd för Vi Media samt närmast som vd på Utbildningsradion. Sofia Wadensjö Karén har även innehaft ett antal förtroendeuppdrag i mediebranschen. Åren 2016–2018 var hon till exempel styrelseordförande för Utgivarna, under många år satt hon i juryn för Stora Journalistpriset och sedan ett par år tillbaka är hon ordförande för Medieetikens förvaltningsorgan (Mefo). 2017 erhöll hon Sveriges Tidskrifters Stora Pris, bland annat med motiveringen att hon "inspirerar genom att med hög trovärdighet kämpa för den fria oberoende journalistiken”.

Noomi Hedlund

moderator

Noomi Hedlund är en erfaren moderator, föreläsare, chef och fri opinionsbildare inom musik- och kulturbranschen. Hon är i grunden musiker, men har sedan 2011 varit VD för organisationer som Festspelen i Piteå, Dalhalla Opera, Blåsarsymfonikerna och Musikaliska i Stockholm. Hon driver det egna bolaget On A Boat Productions, och är i dagsläget även nationell projektledare för Swedish Wind Power, som syftar till att värna återväxten av blåsmusiker på alla nivåer. Noomi har stor erfarenhet av styrelsearbete och är ordförande i Kulturrådets referensgrupp för bidrag till fria musikarrangörer. Hon har länge engagerat sig i frågor som rör bl a civilförsvar, resiliens och offentlighetsprincipen.

Robert Wallén

chef för Operativa avdelningen MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev