Varför får du inte träffa de nya riksförbunden?

Vi bjuder in till ett panelsamtal om bristen på tillväxt i det demokratiskt organiserade kulturlivet.

Vi har observerat att under de senaste tjugo åren har det tillkommit ytterst få nya riksförbund inom kulturområdet. Vad beror det på? Saknas viljan att starta nya förbund? Ger det befintliga organiserade kulturlivet inget utrymme för nya aktörer? I så fall, varför? Ligger problemet snarare i kulturpolitiken? På vilket sätt?

Detta är stora utmaningar för såväl enskilda aktörer som för hela kulturlivet. Här vill vi diskutera inkludering och organisering, strukturer och invanda mönster samt konsekvensen av utebliven organisering över tid. Vi vill också diskutera de demokratiska utmaningar som detta kan medföra för samhället i stort.

Arrangör: SUB - Riksförbundet För Subkultur

Plats: B-hallen, Volvo CE Arena

Tid: Fredag 10:30 – 11:30

Johan von Essen

professor i livsåskådningsvetenskap

inriktning civilsamhällesstudier

Amanda Lind (MP)

ordförande kulturutskottet, Sveriges riksdag

Erik Palm

verksamhetsledare Sweden Festivals

Suzette Kim

festivalgeneral Bulgasal metalfest

Andreas Wandegren

förbundsordförande Riksförbundet För Subkultur

moderator

Niklas Carlsson

representant från Kontaktnätet

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev