Nordiska kulturprojekt – gillar vi samarbete?

På vilket sätt tillför den nordiska bidragsgivningen till samarbeten mellan länderna?  Och vad är det för kultur som samarbeten kretsar kring? Kulturfrågor har, och har alltid haft, en särskild ställning inom det nordiska samarbetet. Syftet har varit, och är, att verka för ett nordiskt perspektiv där utbytet inom kulturområdet bidrar till gemensam nordisk nytta. Det finns också en tanke om att möten mellan olika kulturuttryck, och mellan kulturskapare bidrar till konstnärlig förnyelse och kvalitet – och att möten har ett värde i sig. Bidragsgivning från olika nordiska fonder har potential att bredda finansieringsbasen för kulturprojekt och -satsningar. 

Med nuvarande samarbetsprogram för Nordiska ministerrådet finns skärpta målformuleringar om Norden ska bli den mest integrerade regionen i världen till 2030 (Nordiska ministerrådet 2021). En av flera förutsättningar för en integrerad nordisk kulturregion är att det finns ett utbyte av influenser, erfarenheter och idéer genom både produktionssamverkan, turnerande uppsättningar och arbetspendling inom kultursektorn. Under pandemin väcktes dock farhågor om att samarbetet skulle minska – inte bara tillfälligt utan även på längre sikt – och att de nordiska länderna blev mer protektionistiska i sina kulturpolitiska insatser (Kulturanalys Norden 2021). Men hur är läget nu efter pandemin? Och vad är det samarbete vi gillar?

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Onsdag 15:00 – 15:45

Malin Weijmer

verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden

Malin Weijmer är verksamhetssamordnare för Kulturanalys Norden, ett kunskapscentrum för nordisk kulturpolitik finansierat av Nordiska ministerrådet. Kulturanalys Norden drivs som en verksamhetsgren inom Myndigheten för kulturanalys. Malin har varit verksam som utredare vid myndigheten de senaste fem åren och har en bakgrund som forskare vid Göteborgs universitet.

Søren Merrild Staun

stedfortrædende direktør Nordisk Kulturfond

Søren Merrild Staun er seniorrådgiver og stedfortrædende direktør i Nordisk Kulturfond. Han har et varieret opdrag i fonden. Det dækker bl.a. over det overordnede ansvar for fondens administration og bestyrelsesarbejde. Endvidere indgår han i fondens arbejde med nordiske og internationale partnerskaber samt støtteprogrammer/bidragsgivning, hvor han er ansvarlig for kunstområderne litteratur og scenekunst. Søren Merrild Staun har tidligere arbejdet i Slots- og Kulturstyrelsen (Danmark) og Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors. Han har en master i dansk og nordisk sprog og litteratur fra Københavns Universitet.

Johanna Pettersson Fürst

forskare Uppsala universitet

Johanna Pettersson Fürst är doktor i statsvetenskap och forskar om gränser och gränspolitik i Norden och EU. Hennes tidigare forskning har bland annat handlat om inre gränskontroller i samband med flyktingkrisen och Covid-19, samt om förutsättningar för öppna gränser. Johanna är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Henrik Fürst

forskare Stockholms universitet

Henrik Fürst är docent i sociologi och pedagogik, baserad vid Stockholms universitet, och forskar om karriärvägar, marknader och utbildningar kopplade till projektorienterade arbetsformer (särskilt inom kulturområdet). Han har genomfört utvärderingar och skrivit rapporter för Utbildningsradion, Försvarshögskolan, Folkbildningsrådet och Kulturanalys Norden.

Kristina Alstam

scenkonstnär

Kristina Alstam är forskare, lärare, skådespelare och skribent. Hon är en av medlemmarna i det nordiska teaterkollektivet Subfrau, som hösten 2023 avslutade sin Nordenturné med föreställningen This Is Not My Money. Subfrau har sedan starten 2001 gjort 8 föreställningar med fokus på könskonstruktion, sexualitet, klassposition och makt - allt ur ett undersökande perspektiv. Subfrau har turnerat med sina verk i hela Norden, inklusive Grönland och Färöarna.

Ola Kellgren

fd direktör för Nordisk kulturkontakt

Ola Kellgren, Umeå, har en lång karriär bakom sig. Han har arbetat på flera olika museer, bland annat som biträdande länsmuseichef på Västerbottens museum i Umeå för att därifrån övergå till uppdraget som regionkulturchef vid Region Västerbotten 2011–2016 när Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014. Åren 2016–2022 var han direktör för Nordisk kulturkontakt i Helsingfors, en institution som bland annat har till uppgift att fördela stöd till nordiskt och internationellt kultursamarbete i olika former. Kellgren har numera diverse uppdrag, bland annat i Kulturfonden Sverige Finland, i styrelsen för Silvermuseet i Arjeplog samt i Svenska kommittén för Unescos världsminnen.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev