Interregional samverkan - för vem?

I de nordliga regionerna har det tecknats ett positionspapper, ”Kultur i norr”, om att arbeta interregionalt. En av punkterna är arrangörsfrämjande åtgärder. Samtidigt verkar arrangörer i det fria och ideellt organiserade kulturlivet i en verklighet där stöd till såväl infrastrukturer som interregionala samarbeten är minst sagt sparsamma, i flera fall obefintliga.

Hur ser egentligen förutsättningarna ut för svenska regioner att stötta det fria och ideellt organiserade kulturlivet? Finns ambitioner, finns samverkansmöjligheter över regionala gränser och finns reellt sökbara stöd med möjlighet att mottas?

Kultursamverkansutredningen pekar på hur modellen ska utvecklas – men hur ska den kunna göra det utan att på riktigt inkludera det fria och ideellt organiserade kulturlivet?

Arrangör: Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar

Plats: Torget, Munktell Science Park

Tid: Onsdag 16:00 – 17:00

Dag Celsing

kulturkonsult

Dag Celsing är konsult och har arbetat med frågan om hur de regionala scenkonstorganisationerna
kan samarbeta med lokala arrangörer. Tidigare har han bl.a. varit direktör för Västmanlandsmusiken.

Niklas Carlsson

samtalsledare, verksamhetsutvecklare Kontaktnätet

Representant för Kontaktnätet utöver det musiker, arrangör och mångsysslare inom kulturområdet.

Emelie Klein

representant Kulturföreningen Kretsen

Emelie Klein har i över sju års tid arbetat med att stödja det fria och ideellt organiserade kulturlivets aktörer, på såväl lokal och regional som nationell nivå. Som tjänsteperson på KF Kretsen har Emelie varit delaktig i en mängd ansökningar om regionala verksamhets- och projektmedel från flera nordliga län samt bedrivit påverkansarbete kring Region Västerbottens kulturplan, i syfte att se till att det fria och ideellt organiserade kulturlivet inkluderas i den regionala kulturpolitiken.

Theresa Bystedt

ordförande Kontaktnätet Mellersta & Södra Norrland

Theresa Bystedt är verksamhetsansvarig för Pipeline Sundsvalls Musikforum, som är Sveriges äldsta
musikförening. Under fjolåret firade Pipeline 50 år och föreningen är starkare och har större
medlemsstöd än någonsin. Med ett brinnande intresse för frågor som rör föreningsliv, demokrati och
att som medborgare ta sin rätt att förändra sin stad, har Theresa gjort sin passion för det alternativa
kulturlivet till sitt yrke.

Malin Hülphers

scenkonstchef Estrad Norr

Frilansande tonsättare som arbetat brett inom olika genrer i musikdramatiska och scenkonstnärliga
uttryck. För närvarande Scenkonstchef på Estrad Norr (Den regionala scenkonstinstitutionen i
Jämtland Härjedalen).

Robert Uitto

regional kulturpolitiker, ordf. och vd Länsteatrarna i Sverige

Kulturpolitiker med stort engagemang i regional kulturpolitik, scenkonst och folkbildning.

Måttet på en fri kultur är också måttet på demokratin i ett land. Hotet mot fri kultur, folkbildning och media är också det etthot mot vårt fria samhälle och vår demokrati. Är också ordförande för Kulturlyftet som ”äger” Folk och Kultur.

Erica Månsson

kulturkonsult

Erica Månsson, som driver konsultbolaget Nilsson & Månsson AB, har arbetat många år inom kultursektorn, bland annat som kommunal kultur- och fritidschef, museichef, enhetschef på Kulturrådet och senast som utredningssekreterare i Kultursamverkansutredningen.

Johan Piribauer

festivalgeneral Inlandsbanefestivalen, musiker

Johan Piribauer, som har kallats för "den svenska proggens förnyare", har i många år verkat som turnerande musiker och har besökt många av landets många hörn och vrår.
Johan är festivalgeneral för Inlandsbanefestivalen som är en hyllning till Inlandsbanan, glesbygden och norrland. Festivalen har sedan 2007 gästat orter runtom i de nordliga länen.

 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev