Livskraft - en smart modell för kultur på äldreboenden

Fotograf: Anna Thors

Livskraft - Kultur för äldre är Västernorrlands modell för hur den professionella kulturen och konsten når ut till länets äldreboenden. Arbetet började hösten 2021 som ett Kulturrådsfinansierat projekt för att undersöka förutsättningar och former för hur kulturaktiviteter på äldreboenden kunde möjliggöras.

Sedan hösten 2023 drivs Livskraft - Kultur för äldre som ett kulturnav där utbudet av professionella kulturaktörer kureras, presenteras och turnéläggs till äldreboendena i Västernorrland. Redan från starten har samtliga äldreboenden och träffpunkter bokat aktiviteter.

Modellen finansieras av deltagande kommuner, Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland och bygger på förskottsbetalning så att hela administrationen och logistiken ligger hos Livskraft. Det innebär att äldreboendena själva bara behöver önska kulturaktiviteter ur ett utbud. Modellen förenklar för både utövare och mottagare vilket har visat sig vara en framgångsfaktor.

Arrangör: Scenkonst Västernorrland

Plats: Torget, Munktell Science Park

Tid: Torsdag 14:00 – 14:30

Mikael Flodström

vd Scenkonst Västernorrland

Mikael Flodström är vd för Scenkonst Västernorrland och driver ständigt mot förbättring och balanserar på den vassa eggen mellan konstens egenvärde och dess roll i samhällsutvecklingen. I Scenkonst Västernorrland ingår Norrdans, Film Västernorrland, Musik Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern och Teater Västernorrland.

Bobo Åkerros

kulturproducent Livskraft

Bobo Åkerros har mångårig erfarenhet av sitt tidigare arbete som producent och turnéläggare på Musik Västernorrland som är en del av Scenkonst Västernorrland. Bobo har under snart tre år arbeteat med att utveckla Livskraft - Kultur för äldre.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev