Förutsättningar, friktioner och barnets rätt till kultur och konst

Förutsättningar, friktioner och barnets rätt till kultur och konst

Varje barn har rätt till kultur, konst och att delta i det konstnärliga och kulturella livet. Och barn har rätt att göra sina röster hörda i frågor som rör dem. Sen januari 2020 är dessa rättigheter dessutom lagstadgade och åligger det offentliga att genomföra. 

Vad händer i en verksamhet där kvalitet och professionalism ska möta barnets rätt att ta del av, vara delaktiga i, ha inflytande över och skapa konst och kultur? På vems villkor skapas kultur för barn, och för vilka barn? Vilka är friktionsytorna som uppstår? Har vi förutsättningar för att möta dessa och att prioritera barnets rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet? Och hur prioriterad är kulturen och konsten för, med och av barn?

Arrangör: Scenkonst Sörmland

Plats: Auditorium, Munktellmuseet

Tid: Onsdag 16:45 – 17:30

Åsa Ekman

författare och barnrättskonsult

Moderator

 

Farnaz Arbabi

konstnärlig ledare Unga Klara 

Jörgen Lindvall

verksamhetschef Scenkonst Sörmland

Lilja Fredrikson

skådespelare, Ordförande i Clowner utan gränser

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev