Konstnärligt anpassad scenkonst - behövs det?

Fotograf: Johannes Tegnér

Folkteatern Gävleborg med projektet Scen:se, scenkonstkollektivet Kollaborativet och musikprojektet Fritt Spelrum har lång erfarenhet av att skapa tillgänglig scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer. Utifrån olika tillvägagångssätt är den unga publiken utgångspunken i de konstnärliga processerna och alltid delaktiga utifrån sina perspektiv och behov. Med det här seminariet vill dessa tre verksamheter bjuda in till ett samtal med varandra och med publiken om tillgänglighet och konstnärlig utveckling. Varför behöver konsten anpassas? Hur går konstnärlig utveckling och tillgänglighet hand i hand? Blir vi konstnärligt rikare av att omdefiniera vad scenkonst är? Hur kan vi nå än fler? Hur tänker scenkonstnärer, arrangörer och den anpassade skolan kring dessa frågor?

Arrangörer: Folkteatern Gävleborg Scen:se och Kollaborativet, Fritt Spelrum

Plats: Torget, Munktell Science Park

Tid: Fredag 12:45 – 13:45

Eva von Hofsten

projektledare Scen:se

Anna Thelin

producent

Lucy Rugman

projektledare Fritt Spelrum

Emma Nordenstam

musiker Fritt Spelrum

Ellen Spens

lrojektledare Kollaborativet

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev