Science & Scenes - kulturmöten ska skapa kreativa studenter

Fotograf: Lia Jacobi

Sedan 2023 driver Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet Science & Scenes. Det är ett koncept där studenterna som utbildas vid lärosätet får möta dans, film, musik, teater och litteratur under utbildningen. Kulturinslagen ingår i relevanta kurser med en ambition att så småningom kunna examinera delar genom Science & Scenes.

Syftet är att stärka studenternas förmågor att förstå och hantera komplexa globala samhälls-och hållbarhetsutmaningar samt utmana studenternas kreativitet och ge dem en fördjupad kulturkompetens.

Genom Science & Scenes skapas en arena som ger utrymme för att ställa de modiga och svåra frågorna kopplat till samhällsutvecklingen. Är det kanske också Sience & Scenes som en gång för alla ska ta itu med myten om svenskarna som en tråkig bordskavaljer som bara pratar sport och pengar?

Vi erbjuder en pratsam panel och ser gärna åhörare som vill vara med i samtalet.

Arrangörer: Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 09:00 – 10:00

Anders Fällström

rektor Mittuniversitetet

Anders Fällström är rektor vid Mittuniversitetet och har en bakgrund som matematiker vid Umeå universitet. Förutom ett brinnande intresse för matematik har Anders ett bultande hjärta för litteratur och ansvarar för litteraturseminariet inom Science & Scenes under år fem på civilingenjörsprogrammet.

Katarina Gidlund

professor Mittuniversitetet

Katarina Gidlund är den multidiciplinära sociologen som blev digitaliseringsprofessor och arbetar vid Institutionen för kommunikation, kvalitetstektnik och informationssystem vid Mittuniversitetet och deltar i Forum för digitalisering (FODI). Katarina är en av initiativtagarna bakom Science & Scenes.

Mikael Flodström

vd Scenkonst Västernorrland

Mikael Flodström är vd för Scenkonst Västernorrland och driver ständigt mot förbättring och balanserar på den vassa eggen mellan konstens egenvärde och dess roll i samhällsutvecklingen. I Scenkonst Västernorrland ingår Norrdans, Film Västernorrland, Musik Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern och Teater Västernorrland. 

Birgitta Ulming

moderator

Birgitta Ulming jobbar som kommunikationschef på Scenkonst Västernorrland och ansvarar bland annat för bolagets strategiska samarbeten där Science & Scenes tillsammans med Mittuniversitetet är ett. 

Bengt Kristensson Uggla

professor Åbo Akademi

Bengt Kristensson Uggla är professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. Bengt har rört sig över alla vetenskapsområden, drivit flera stora kulturekonomiska projekt och publicerat ett femtontal böcker, ofta med ett starkt fokus på bildningsproblematiken.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev