Relevansmetoden – det nya sättet att skapa teater

Fotograf: pexels.com

Relevansmetoden kombinerar tre kunskapsområden; etnologi, reserachbaserad dramatik, och design thinking. Dessa tre används för att ta fram ämnen, teman, händelser eller områden som vi inte innan projektets start visste att vi skulle/kunde/borde arbeta med. Metoden genomförs i åtta olika faser. Förstudien inspirerar till ett antal teman som etnologerna sedan undersöker i ettfältarbete. Materialet omarbetas löpande i flera led enligt design thinking – en metod som länge används inom t.ex. designindustrin. Med inspiration av fältarbetet påbörjas ett samarbete med en dramatiker, Jerker Beckman, och en uppsättning växer fram kring vad människor i vår region faktiskt tycker är viktigt och intressant. Här samtalar teaterchef Hugo Aavaranta Hansén med några av de medverkande i projektet om metoden och varför detta är framtidens sätt att skapa teater på.

Arrangör: Smålands Musik & Teater

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 10:30 – 11:15

Hugo Aavaranta Hansén

moderator

Jerker Beckman

dramatiker

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev