Musikarrangörens funktion och roll i kulturens ekosystem.

Fotograf: Isuru Jajasuriya

MAIS (Musikarrangörer i Samverkan) företräder de tio största riksförbunden inom det fria musiklivet vilka står för ca 10 000 musikarrangemang inom alla genrer. Musikarrangörer som är professionellt aktiva men ideellt organiserade är en viktig del av kulturens ekosystem

De statliga insatserna inom kulturområdet ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen, bland annat just avseende att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet i hela landet.
Kulturminister Parisa Liljestrand 2023-01-31

RMS når genom sin verksamhet i stort alla svenska medborgare genom egna produktioner och genom lokala arrangörsföreningar överallt i landet – från Ystad till Torneträsk, från Strömstad till Fårö.
Från ”vad är Regional Musik Sverige”

En lag om samverkan ska bidra till ett rikt och varierat kulturliv i hela landet
Kultursamverkansutredningen

Musikarrangörer verkar i hela landet och har potential ”att nå i stort sett alla medborgare”. Kulturens ekosystem med samverkan mellan stat, region, kommun och civilsamhälle lyfts fram som den samverkansform som ska tillgodose detta. I ett ekosystem är alla beroende av varandra men MAIS kan inte se att det fria kulturlivets potential tas tillvara. Förutsättningarna i regionerna är olika och musikorganisationernas sätt att ”tolka” det ”Regionala Musikuppdraget” är så olika att en nationell samverkan är omöjlig. Stödet är dessutom allt för begränsat för att vi ska kunna vara med och bidra med tillräckligt med energi för att ekosystemet skall fungera.

Vi bjuder in kulturpolitiker på de olika nivåerna till ett samtal med företrädare för musiklivet.

Arrangör: MAIS

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 13:00 – 14:00

Nina Björby (S)

ordförande Regional Musik Sverige

Nina är socialdemokratisk politiker och ordförande i Kulturberedningen Region Västerbotten

Lawen Redar (S)

gruppledare kulturutskottet, Sveriges riksdag

Lawen är ordinarie riksdagsledamot från och med 1 oktober 2015. Hon är ordinarie ledamot i kulturutskottet. Sedan valet 2018 är hon kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Amanda Lind (MP)

ordförande kulturutskottet, Sveriges riksdag

Amanda är ordförande för kulturutskottet och var kulturminister 2019-2021. 

Hanna Schölander (L)

ordförande Region Hallands kulturnämnd och även ordförande i kulturutskottet för Regionalsamverkan Sydsverige

Hanna (L) är ordförande i Region Hallands kulturnämnd och även ordförande i kulturutskottet för Regionalsamverkan Sydsverige.

De frågor som Hanna driver är kultur för barn och unga, konstnärlig frihet och kulturen som demokratisk arena. Hon anser att samverkan inom kulturen och med andra politikerområden är av största vikt för ett rikt kulturliv. 

Erik Palm

verksamhetsledare MAIS

Kristina Axén Olin (M)

riksdagsman

Kristina är riksdagsman för moderaterna och sedan februari 2022 kulturpolitisk talesperson. Kristina har tidigare jobbat som musiklärare varför kulturfrågor ligger henne varmt om hjärtat. "Kultur är ovärderligt i ett samhälle och Sverige har en internationellt erkänd kulturbransch”

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev