Att ta tillbaka sin historia - om att skapa teater på Umesamiska

Fotograf: Emma Sofia Olsson

Kan scenkonst och kultur ge publiken ingångar till att ta tillbaka förlorad historia och förlorade historier, på ett personligt och samhälleligt plan?

Under hösten 2024 sätter Västerbot­tensteatern i samarbete med Åarjelhsa­emien teatere upp serieromanen När vi var samer av Mats Jonsson. Båda teatrarna är verksamma i umesamiskt område och föreställningen kommer ha umesamiska och svenska som scenspråk. Det är en berättelse om att ta tillbaka sin historia, och tar sin utgångspunkt i Mats egna erfarenheter av att i vuxen ålder få veta att han härstammar från en släkt av skogssamer i Malåtrak­ten. Varför har det varit hemligt? Varför slutade de vara samer? Och varför vet de så lite om sin historia?

Under åren 2022–2024 har Västerbot­tensteatern etablerat flera nordiska samarbeten för att arbeta med flerspråkighet. När vi var samer kommer att bli den första teaterföreställning som görs på umesamiska. I samtalet berättar vi om det unika samarbetet i produktionen och ställer frågor om vilken roll konst och kultur kan spela för skapandet och omskapandet av identitet.

Deltar i samtalet gör bland annat författaren Mats Jonsson och Tora von Platen, dramatiker och tf konstnärlig ledare vid Västerbottensteatern. 

Arrangör: Västerbottensteatern

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 11:30 – 12:15

Mats Jonsson

författare

Tora von Platen

dramatiker och tf konstnärlig ledare Västerbottensteatern

Ylva Gustafsson

Scenkonstnär, jojkade, skribent och folkbildare

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev