En kulturpolitisk diskussion med Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner

Var befinner sig Sverige i samhälls- och demokratiutvecklingen? Och har kulturens betydelse i densamma förändrats? Armlängds avstånd råder men efterföljs den? Frågorna är många och fortsatt har den stora debatten troligen ha fokus på försvar, skola, bildning, klimat, ekonomi, migration, AI, kriminalitet och inte minst den situation Sverige befinner sig i. Och trots att kultur och kulturpolitik seglat upp som ett debattämne mitt i allt detta så är det samtidigt en gren i politiken där man kan spara in och till och med avvara. Oavsett förhållningssätt enar, och splittar kulturen.

Samtliga kulturpolitiska talespersoner för riksdagens partier bjuds in till en, under Benny Marcel, moderatorledd diskussion. Den övergripande frågeställningen handlar om konstens och kulturens roll i vår samtid, inte minst då vi lever i en värld som står inför svåra beslut med allt från armlängds avstånd, konstnärlig frihet, inkludering och samhällelig resiliens.

 

Arrangör: Kulturlyftet

Plats: Stora scenen, Volvo CE Arena

Tid: Torsdag 15:00 – 16:00

Amanda Lind (MP)

kulturpolitisk talesperson

Vasiliki Tsouplaki (V)

kulturpolitisk talesperson

Alexander Christiansson (SD)

kulturpolitisk talesperson

Robert Hannah (L)

kulturpolitisk talesperson

Lawen Redar (S)

kulturpolitisk talesperson

Roland Utbult (KD)

kulturpolitisk talesperson

Kristina Axén Olin (M)

kulturpolitisk talesperson

Catarina Deremar (C)

kulturpolitisk talesperson

Benny Marcel

moderator

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev