Ekonomisk styrning är politisk styrning

Kulturen ska vara fri och inte styrd, men på vilka sätt påverkar de ekonomiska villkoren konstens frihet? Endast 1,3% av medlen i kultursamverkansmodellen går till bild och form enligt  utredningen om kultursamverkansmodellen som överlämnades till regeringen i höstas. Här slås det också fast att bild- och formkonsten är gravt nedprioriterad, men utan att några förslag presenteras på hur detta ska förändras. 

Är det rimligt att ett helt konstområde bortprioriteras när stat och regioner samverkar? Vilket ansvar har kulturpolitiken för att människor i Sverige har tillgång till olika former av kultur? Och vilka lösningar  går att hitta när systemet ses över, för att undvika att bild- och formkonsten blir utelåst från systemet i ytterligare 30 år?

Arrangörer: Bildkonst Sverige och Konstnärernas Riksorganisation

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland

Tid: Torsdag 10:15 – 11:15

Carl-Oscar Sjögren

grundare och drivande medlem Ställbergs gruva

är en av initiativtagarna och har arbetat med den konstnärsdrivna plasten Ställbergs Gruva i Ljusnarsbergs kommun, Bergslagen. 

 

Sara Edström

ordförande Konstnärernas Riksorganisation

är bildkonstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Kajsa Ravin

generaldirektör Kulturrådet

är sedan 2020 generaldirektör för Kulturrådet och tidigare kulturdirektör i Uppsala län.

 

Lawen Redar (S)

kulturpolitisk talesperson

Kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna och ordinarie ledamot i Kulturutskottet

 

Conny Brännberg (KD)

politiker

är bland annat 1:e vice ordförande i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen för och ledamot av kulturnämnden, samt 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige i Skövde kommun.

 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev